5 روش برای افزایش عمر گل خرید گل فوق‌العاده است، اما فقط تا یک هفته. زیرا بعد از این زمان باید گلدانی کپک‌زده و بدبو را تمیز کنید. و بعد از خرید یا دریافت یک دسته گل زیبا، تماشای پژمرده شدن آنها بعد…