فروشگاه

سانس بلک و هانی

100,000 تومان

سانس بلک و هانی که نوع آن از نوع پا جوش دار است و گیاه مناسب برای نگهداری در آپارتمان هابه دلیل زیبایی و امکان رشد مناسب در محیط آپارتمان است.

Additional information

نام علمی گیاه

سانس بلک و هانی

نوع

پا جوش دار