فروشگاه

تاج گل یک طبقه آنتریوم سفید

2,500,000 تومان

تاج گل یک طبقه آنتریوم سفید شامل 1 طبقه گل و تشکیل شده از گل آنتریوم سفید رنگ
شروع قیمت از 700 هزار تومان تا 2 میلیون تومان

Additional information

نام

تاج گل آنتریوم

تعداد طبقات

1 طبقه

انواع گل

آنتریوم سفید