فروشگاه

تاج گل یک طبقه آنتریوم زرد و لیلیوم و داوودی مینیاتوری

1,800,000 تومان

تاج گل یک طبقه آنتریوم زرد و لیلیوم و داوودی مینیاتوری شامل یک طبقه و گل های آنتریوم زرد و گل لیلیوم و گل داوودی مینیاتوری

Additional information

نام

تاج گل یک طبقه آنتریوم زرد

تعداد طبقات

1 طبقه

انواع گل

آنتریوم زرد, لیلیوم, داوودی مینیاتوری